Oppføringer av Tom Kristensen

Doktorgradsstipendiat ved Kreftavdelingen – Akershus universitetssykehus HF

Akershus universitetssykehus er Norges største akuttsykehus, og lokal– og områdesykehus for nær 10 % av Norges befolkning. Vi har et raskt voksende forskningsmiljø på et høyt internasjonalt nivå som understøtter utviklingen av prioriterte medisinske og helsefaglige satsningsområder. Det er god tilgang til forskningsstøtte bl.a. innen forskningsadministrasjon, IKT, biobank, statistikk med mer. Forskningen skjer i nært […]

FEBS Newsletter – January 2015

Dear Friends and Colleagues, Please find below the link to the January 2015 Issue of FEBS Newsletter detailing FEBS upcoming activities for the year of 2015: FEBS Congress in Berlin, FEBS Publications, Advanced Courses, other key events and more. http://febs.cmail2.com/t/ViewEmail/r/C4570BA008F1D8F92540EF23F30FEDED Wishing you a successful and prosperous year! With Best Wishes,