NBS Bergen

Øyvind Halskau

Molekylærbiologisk Institutt

Øyvind HalskauLeder

Styre

Marte Innselset Flydal

Institutt for Biomedisin

Marte Innselset FlydalStyremedlem & NBS-nytt kontakt
Anita Fedøy

Biologisk Institutt

Anita FedøyRegnskapsfører
Christian Dölle

Institutt for Biomedisin

Christian DölleStyremedlem
Marc Niere

Molekylærbiologisk Institutt

Marc NiereStyremedlem
Rune Kleppe

Institutt for Biomedisin

Rune KleppeStyremedlem
Turid Helen Lunde

Haukeland universitetssjukehus

Turid Helen LundeStyremedlem
Anne Baumann

Helse Vest, Haukeland universitetssjukehus

Anne BaumannStyremedlem