NBS Bergen 2019

Styre

Institutt for Biomedisin

Anita Fedøy - NBS Bergen Styre

Biologisk Institutt

Institutt for Biomedisin

Marc Niere - NBS Bergen Styre

Molekylærbiologisk Institutt

Øyvind Halskau - NBS Bergen Styre

Molekylærbiologisk institutt

Turid-Helen Lunde - NBS Bergen Styre

Haukeland universitetssjukehus

Helse Vest, Haukeland universitetssjukehus