NBS Bergen

Rune KleppeComputational Biology Unit, Institutt for informatikk

Styre

Institutt for Biomedisin

Marte Innselset FlydalStyremedlem & NBS-nytt kontakt

Biologisk Institutt

Anita FedøyRegnskapsfører

Institutt for Biomedisin

Christian DölleStyremedlem

Molekylærbiologisk Institutt

Marc NiereStyremedlem

Molekylærbiologisk institutt

Øyvind HalskauStyremedlem

Haukeland universitetssjukehus

Turid Helen LundeStyremedlem

Helse Vest, Haukeland universitetssjukehus

Anne BaumannStyremedlem