NBS Bergen

Rune Kleppe
Rune KleppeComputational Biology Unit, Institutt for informatikk

Styre

Marte Innselset Flydal

Institutt for Biomedisin

Marte Innselset FlydalStyremedlem & NBS-nytt kontakt
Anita Fedøy

Biologisk Institutt

Anita FedøyRegnskapsfører
Christian Dölle

Institutt for Biomedisin

Christian DölleStyremedlem
Marc Niere

Molekylærbiologisk Institutt

Marc NiereStyremedlem
Øyvind Halskau

Molekylærbiologisk institutt

Øyvind HalskauStyremedlem
Turid Helen Lunde

Haukeland universitetssjukehus

Turid Helen LundeStyremedlem
Anne Baumann

Helse Vest, Haukeland universitetssjukehus

Anne BaumannStyremedlem