NBS Bergen

Rune KleppeComputational Biology Unit, Institutt for informatikk

Styre

Institutt for Biomedisin

Marte Innselset FlydalStyremedlem & NBS-nytt kontakt

Biologisk Institutt

Anita FedøyRegnskapsfører

Institutt for Biomedisin

Christian DölleStyremedlem

Molekylærbiologisk Institutt

Marc NiereStyremedlem

Molekylærbiologisk institutt

Øyvind HalskauStyremedlem

Haukeland universitetssjukehus

Turid Helen LundeStyremedlem

Helse Vest, Haukeland universitetssjukehus

Anne BaumannStyremedlem

ARKIV