NBS-Nytt

NBS-Nytt fungerer som et medium for å presentere norsk biokjemisk forskning og som et debatt- og nyhetsforum. Driften er basert på reklameinntekter og frivillig innsats; 90% av utgiftene er trykke- og distribusjonsutgifter. NBS-Nytt er tilknyttet Norsk Biokjemisk Selskap. Bladet er medlem av Den Norske Fagpressens Forening.

NBS-Nytt ønsker debatt-innlegg. Send dine innlegg til redaksjonen. Vi har spalteplass til deg.

Frister

Innleveringsfrister og utsendelsesdatoer for NBS-Nytt i 2018.

Nr. Innlevering Utsendelse
1 5. februar 26. februar
2 22. mai 11. juni
3 20. august 10. september
4 5. november 26. november

Våre annonsepriser

Annonsene kan ha opptil 4 farger.
Tillegg for spesialplassering på siste omslagsside kr 2 000.

Format Pris
1/1 side (180 x 270 mm) kr 9 000
½ side (180 x 135 mm) kr 6 000
1/3 side (180 x 90 mm eller 58 x 270 mm) kr 4 400
¼ side (180 x 65 mm) kr 3 700
1/8 side kr 1 900

Det gis 10% rabatt ved kjøp av 3 eller flere annonser pr. år.

NBS-Nytt utkommer 4 ganger i året. En annonse i NBS-Nytt vil treffe viktige målgrupper for deres produkter. Tidsskriftet er medlem av Den Norske Fagpresses Forening. Vi tilbyr meget konkurransedyktige priser på annonser. NBS-Nytt legges i sin helhet, inkludert annonsene, ut på NBS sine hjemmesider slik at de er tilgjengelige for både medlemmer og ikke-medlemmer. I tillegg tilbyr vi annonseplass på våre hjemmesider.

Annonsemateriale sendes på e-post i pdf A4-format til annonseansvarlig: Frode Sveen   22 29 20 05 / 924 88 029

Tore Skotland - Redaktør NBS

Avdeling for molekylær cellebiologi, Institutt for kreftforskning, Radiumhospitalet
992 72 647

Redaksjon

Camilla Raiborg - NBS styre

Avdeling for molekylær cellebiologi, Institutt for kreftforskning, Radiumhospitalet
908 36 993

Universitet for miljø- og biovitenskap
64 96 56 07 / 412 33 864

Marte Innselset Flydal - NBS

Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen
474 09 528

Institutt for Kreftforskning og Molekylær Medisin, NTNU

Institutt for kjemi
UiT Norges arktiske universitet

77 64 57 06