NBS-Nytt

NBS-Nytt fungerer som et medium for å presentere norsk biokjemisk forskning og som et debatt- og nyhetsforum. Driften er basert på reklameinntekter og frivillig innsats; 90% av utgiftene er trykke- og distribusjonsutgifter. NBS-Nytt er tilknyttet Norsk Biokjemisk Selskap. Bladet er medlem av Den Norske Fagpressens Forening.

NBS-Nytt ønsker debatt-innlegg. Send dine innlegg til redaksjonen. Vi har spalteplass til deg.

Frister

Innleveringsfrister og utsendelsesdatoer for NBS-Nytt i 2018.

Nr. Innlevering Utsendelse
1 5. februar 26. februar
2 22. mai 11. juni
3 20. august 10. september
4 5. november 26. november

Våre annonsepriser

Annonsene kan ha opptil 4 farger.
Tillegg for spesialplassering på siste omslagsside kr 2 000.

Format Pris
1/1 side (180 x 270 mm) kr 9 000
½ side (180 x 135 mm) kr 6 000
1/3 side (180 x 90 mm eller 58 x 270 mm) kr 4 400
¼ side (180 x 65 mm) kr 3 700
1/8 side kr 1 900

Det gis 10% rabatt ved kjøp av 3 eller flere annonser pr. år.

NBS-Nytt utkommer 4 ganger i året. En annonse i NBS-Nytt vil treffe viktige målgrupper for deres produkter. Tidsskriftet er medlem av Den Norske Fagpresses Forening. Vi tilbyr meget konkurransedyktige priser på annonser. NBS-Nytt legges i sin helhet, inkludert annonsene, ut på NBS sine hjemmesider slik at de er tilgjengelige for både medlemmer og ikke-medlemmer. I tillegg tilbyr vi annonseplass på våre hjemmesider.

Annonsemateriale sendes på e-post i pdf A4-format til annonseansvarlig: Frode Sveen   22 29 20 05 / 924 88 029

Avdeling for molekylær cellebiologi, Institutt for kreftforskning, Radiumhospitalet
992 72 647

Tore SkotlandRedaktør

Redaksjon

Avdeling for molekylær cellebiologi, Institutt for kreftforskning, Radiumhospitalet
908 36 993

Camilla Raiborg

Universitet for miljø- og biovitenskap
64 96 56 07 / 412 33 864

John Einset

Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen
474 09 528

Marte Innselset Flydal

Institutt for Kreftforskning og Molekylær Medisin, NTNU

Vidar Beisvåg

Institutt for kjemi
UiT Norges arktiske universitet

77 64 57 06

Hanna-Kirsti S. Leiros

ARKIV