Kontakt med foreningen

Tom Kristensen - NBS

IBV
Universitetet i Oslo
Postboks 1041 Blindern
0316 Oslo

Org.nr.: 991 718 907

+47 22 85 66 29
+47 22 85 44 43
Kontaktskjema

 • Lokallag

  NBS har lokallag i Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø og Ås. Lokallagene står for faglige og sosiale tiltak og mottar økonomisk støtte fra NBS.

 • Ledelse

  NBS ledes av et styre, med en president, en generalsekretær og styremedlemmer fra lokallagene.

 • NBS-Nytt

  Medlemsbladet heter NBS-Nytt og trykker artikler om fag og politikk og foreningsnytt. NBS-Nytt kommer ut fire ganger i året og sendes gratis til alle medlemmer.

 • Kontaktmøte

  I januar hvert år avholdes foreningens Kontaktmøte og generalforsamling. Møtet er åpent for alle medlemmer.

Department of biomedicine
University of Bergen

Styre NBS

Tom Kristensen - NBS

Universitetet i Oslo

Mari Kaarbø - NBS styre

Mikrobiologisk Institutt
Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet
+47 23 07 11 41

Marte Innselset Flydal - NBS

Helse Bergen/Institutt for Biomedisin, Universitetet i Bergen

Institutt for kreftforskning og molekylær medisin