Biokjemisk Interessegruppe (BIG) – NBS Oslo lokallag

Institutt for kreftgenetikk og informatikk
Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet

Styre

Institutt for mikrobiologi
Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Institutt for mikrobiologi
Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

+47 23 07 11 41

Institutt for biovitenskap
Universitetet i Oslo

Institutt for kreftgenetikk og informatikk
Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet

Institutt for medisinske basalfag
Universitetet i Oslo