Biokjemisk Interessegruppe (BIG) – NBS Oslo lokallag

Tidligere styrer

Leder: Mads Bengtsen, Leder
Jørgen Sikkeland, Nestleder
Mari Kaarbø, NBS representant
Veronica Fitzpatrick Blihovde, Sekretær
Martin Falck, Kasserer

Styret høst 2018

Erna Davydova, Leder
Kaare Bjerregaard-Andersen, Nestleder
Mari Kaarbø, NBS representant
Helge-Andre Dahl, Sekretær
Martin Falck, Kasserer

Styret vår 2018

Ingvild Gudim, Leder
Erna Davydova, Nestleder
Mari Kaarbø, NBS representant
Julie Heggelund, Sekretær
Bettina Maria Fuglerud, Kasserer

Styret 2017

Marta Hammerstad, Leder
Ingvild Gudim, Nestleder
Mari Kaarbø, NBS representant
Julie Heggelund, Sekretær
Bettina Maria Fuglerud, Kasserer

Styret 2016

Kine Marita Knudsen Sand, Leder
Axel Berg-Larsen, Nestleder
Mari Kaarbø, NBS representant
Julie Heggelund, Sekretær
Madeleine Lystad Fosslie, Kasserer

Styret 2015

Hans-Petter Hersleth, Leder
Camilla Oppegård, Nestleder
Mari Kaarbø, NBS representant
Julie Heggelund, Sekretær
Madeleine Lystad Fosslie, Kasserer

Styret 2014

ARKIV