Biokjemisk Interessegruppe (BIG) – NBS Oslo lokallag

Institutt for mikrobiologi
Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Styre

Institutt for biovitenskap

Universitetet i Oslo

Institutt for mikrobiologi | Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Institutt for medisinske basalfag | Universitetet i Oslo

Department of Molecular Cell Biology

Oslo universitetssykehus, Radium hospitalet

Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Institutt for mikrobiologi

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Institutt for medisinske basalfag

Universitetet i Oslo

Institutt for biovitenskap

Universitetet i Oslo

Avdeling for forskning og utvikling, Nevroklinikken Oslo universitetssykehus

og

Institutt for maskin, elektronikk og kjemi
OsloMet – storbyuniversitetet