Biokjemisk Interessegruppe (BIG) – NBS Oslo lokallag

Institutt for biovitenskap
Universitetet i Oslo
+47 22 85 90 48

Styre

Institutt for biovitenskap
Universitetet i Oslo
+47 22 85 90 65

Mari Kaarbø - NBS styre

Institutt for mikrobiologi
Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

+47 23 07 11 41

Julie Heggelund - NBS Oslo styre

Kjemisk institutt
Universitetet i Oslo
+47-22 85 54 65

Institutt for biovitenskap
Universitetet i Oslo