Biokjemisk Interessegruppe (BIG) – NBS Oslo lokallag

Institutt for mikrobiologi
Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Styre

Avdeling for forskning og utvikling, Nevroklinikken Oslo universitetssykehus

og

Institutt for maskin, elektronikk og kjemi
OsloMet – storbyuniversitetet

Institutt for mikrobiologi | Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Institutt for biovitenskap

Universitetet i Oslo

Institutt for mikrobiologi

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Institutt for mikrobiologi | Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Institutt for biovitenskap

Universitetet i Oslo

OsloMet – Faculty of Health Sciences – Department of Life Sciences and Health