Biokjemisk Interessegruppe (BIG) – NBS Oslo lokallag

Hans-Petter Hersleth

Institutt for biovitenskap
Universitetet i Oslo
+47 22 85 46 31

Hans-Petter HerslethLeder

Styre 2014

Camilla Oppegård

Institutt for biovitenskap Universitetet i Oslo

Camilla OppegårdNestleder
Mari Kaarbø

Institutt for mikrobiologi Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet
+47 23 07 11 41

Mari KaarbøNBS representant
Julie Heggelund

Kjemisk institutt Universitetet i Oslo

Julie HeggelundSekretær
Madeleine Lystad Fosslie

Institutt for biovitenskap Universitetet i Oslo

Madeleine Lystad FosslieKasserer