Biokjemisk Interessegruppe (BIG) – NBS Oslo lokallag

Institutt for biovitenskap
Universitetet i Oslo

Kine Marita Knudsen SandLeder

Styre

Institutt for Kreftforskning, Oslo Universitetssykehus Radiumhospitalet
+47 22 78 13 20

Axel Berg-LarsenNestleder

Institutt for mikrobiologi Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet
+47 23 07 11 41

Mari KaarbøNBS representant

Kjemisk institutt Universitetet i Oslo

Julie HeggelundSekretær

Institutt for biovitenskap Universitetet i Oslo

Madeleine Lystad FosslieKasserer