Biokjemisk Interessegruppe (BIG) – NBS Oslo lokallag

Tidligere styrer

Deo Prakash Pandey, Leder
Pooja Kumari, Nestleder
Niklar Meyer, Nestleder
Helene Knævelsrud, Nestleder
Veronica Fitzpatrick Blihovde, Treasurer and NBS-nytt editor
Marco Pannone, In-charge of social media
Tone Berge, NBS representant
Matthew Yoke Wui Ng, Member
Lars Harald Thuestad, Member

Jørgen Sikkeland, Leder
Deo Prakash Pandey, Nestleder
Mari Kaarbø, NBS representant
Lisa Schroer, Sekretær
Veronica Fitzpatrick Blihovde, Kasserer
Matthew Yoke Wui Ng, Medlem

Mads Bengtsen, Leder
Jørgen Sikkeland, Nestleder
Mari Kaarbø, NBS representant
Veronica Fitzpatrick Blihovde, Sekretær
Martin Falck, Kasserer

Erna Davydova, Leder
Kaare Bjerregaard-Andersen, Nestleder
Mari Kaarbø, NBS representant
Helge-Andre Dahl, Sekretær
Martin Falck, Kasserer

Ingvild Gudim, Leder
Erna Davydova, Nestleder
Mari Kaarbø, NBS representant
Julie Heggelund, Sekretær
Bettina Maria Fuglerud, Kasserer

Marta Hammerstad, Leder
Ingvild Gudim, Nestleder
Mari Kaarbø, NBS representant
Julie Heggelund, Sekretær
Bettina Maria Fuglerud, Kasserer

Kine Marita Knudsen Sand, Leder
Axel Berg-Larsen, Nestleder
Mari Kaarbø, NBS representant
Julie Heggelund, Sekretær
Madeleine Lystad Fosslie, Kasserer

Hans-Petter Hersleth, Leder
Camilla Oppegård, Nestleder
Mari Kaarbø, NBS representant
Julie Heggelund, Sekretær
Madeleine Lystad Fosslie, Kasserer