Styret NBS Oslo

Biokjemisk Interessegruppe (BIG)

Institutt for mikrobiologi | Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet

Vedtekter

Styret

Avdeling for forskning og utvikling - Nevroklinikken | Oslo universitetssykehus og Institutt for maskin - elektronikk og kjemi - OsloMet - storbyuniversitetet

Institutt for mikrobiologi | Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet

Institutt for biovitenskap | Universitetet i Oslo

Institutt for mikrobiologi | Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet

Institutt for mikrobiologi | Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet

Institutt for biovitenskap | Universitetet i Oslo

OsloMet - Faculty of Health Sciences - Department of Life Sciences and Health

NBS-Nytt Redaksjon Styret NBS Styret NBS Oslo Styret NBS Bergen Styret NBS Trondheim Styret NBS Tromsø Styret NBS Ås