Reisestipend

NBS har avskaffet søknadsfristene. Nå kan du søke hele året og få tildelt stipend hele året.

Master- og phd-studenter som har vært medlem av NBS i minst én måned kan søke om støtte til deltakelse på vitenskapelige møter/kurser. Du kan få støtte til én reise i løpet av masterstudiet og én reise i løpet av phd-studiet.

Søkere må delta aktivt, dvs. presentere poster eller holde foredrag. Det ytes ikke støtte til deltakelse på NBS Kontaktmøte. NBS dekker 100 % opp til 10000 for reiser i Europa og opp til 15000 utenfor Europa. Det gis ikke støtte til kost. Vi oppfordrer også medlemmene til å søke reisestipend fra FEBS og andre steder. Søknad må være levert og bidrag tildelt før reisens start.

Søknaden sendes til

Tom Kristensen

Søknaden skal inneholde

  • Begrunnelse (hvorfor er dette møtet spesielt viktig for deg?)
  • Budsjett
  • Anbefaling skrevet av et NBS-medlem med godt kjennskap til prosjektet ditt, fortrinnsvis hovedveileder.

Reisestøtten utbetales etter innsending av fullstendig reiseregning etter avsluttet reise. Her må du vedlegge originaldokumentasjon (ombordstigningskort for fly, buss/togbilletter, hotellregning, kvittering for betalt deltakeravgift). Dersom kvitteringer bare finnes i elektronisk form, må du dokumentere dekning av utgiftene ved bankutskrifter. Du må i tillegg skrive en rapport som egner seg til trykking i NBS Nytt. Se for øvrig informasjon om skriving av disse referatene på side 39 i NBS-Nytt nr. 2/2016.

Er ikke du medlem i NBS?