NBS Trøndelag

forsker ved CEMIR, Institutt for Kreftforskning og Molekylær Medisin
NTNU

Styre

Institutt for biologi

Institutt for biologi Institutt for bioteknologi

Institutt for kreftforskning og molekylær medisin
Genomcs Core Facility