Styret NBS Trondheim

Forsker ved CEMIR - Institutt for Kreftforskning og Molekylær Medisin - NTNU

Styret

Institutt for biologi

Institutt for bioteknologi

Institutt for kreftforskning og molekylær medisin - Genomcs Core Facility

NBS-Nytt Redaksjon Styret NBS Styret NBS Oslo Styret NBS Bergen Styret NBS Trondheim Styret NBS Tromsø Styret NBS Ås