Styret NBS Bergen

Institutt for biomedisin | Universitetet i Bergen

Styret

Institutt for biomedisin | Universitetet i Bergen

Institutt for biovitenskap | Universitetet i Bergen

Marc Niere - NBS Bergen Styre

Institutt for biomedisin | Universitetet i Bergen

Institutt for biomedisin | Universitetet i Bergen

Institutt for biovitenskap | Universitetet i Bergen

Institutt for biomedisin | Universitetet i Bergen

Michael Sars-senteret | Universitetet i Bergen

Institutt for biomedisin | Universitetet i Bergen