NBS Tromsø

Upcoming & previous events

Upcoming events

Previous events

Innkalling til generalforsamling 2007

Herved innkalles alle medlemmer av NBS lokallag Tromsø til generalforsamling 2007. Årsberetning og regnskap for 2005/2005 kan lastes ned fra ‘Dokumentarkiv’ i menuen til venstre.

Sted: Lille auditorium (E-102), NFH, Universitetet i Tromsø

Tidspunkt: Mandag, 21.mai 2007, kl. 16:00

Program:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Årsberetning

3. Regnskap

4. Valg av nytt styre

Med vennlig hilsen

Matthias Zielke

Reisestipender for MSc.- og PhD-studenter

NBS Tromsø utlyser fortløpende reisestipender for MSc- og PhD-studenter.

NBS Tromsø utlyser fortløpende midler som skal brukes til å dekke utgifter i sammenheng med deltagelse på konferanser, symposier og møter. MSc.- og PhD-studenter som er medlem i NBS Tromsø kan søke ved å sende sende en søknad til styrelederen. Flere opplysninger fåes ved henveldelse til styrelederen Matthias Zielke.

Reisestøtte for foredragsholdere

NBS Lokallag Tromsø utlyser fortløpende reisestøtte til foredragsholdere …

NBS lokallag Tromsø utlyser hermed fortløpende reisestøtte til nasjonale og internasjonale foredragsholdere. Midlene er tenkt som delfinansering av reisekostnader for inviterte foredragsholdere. Foredragene må være offentlige og i annonseringen må NBS nevnes som bidragsyter. Søknaden som skal inneholde en kort beskrivelse av foredragsholderen, foredragstemaet og et forløpig reisebudsjett skal ha søknadsbeløp på 5000-10.000kr. og sendes elektronisk til styreleder Matthias Zielke eller til følgende postadresse:

Matthias Zielke
IMAB, NFH
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø

Ta gjerne kontakt med styrelederen hvis du ønsker flere opplysninger.