Kontakt med foreningen

IKOM
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Org.nr.: 991 718 907

+47 97 70 66 61
Kontaktskjema

 • Lokallag

  NBS har lokallag i Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø og Ås. Lokallagene står for faglige og sosiale tiltak og mottar økonomisk støtte fra NBS.

 • Ledelse

  NBS ledes av et styre, med en president, en generalsekretær og styremedlemmer fra lokallagene.

 • NBS-Nytt

  Medlemsbladet heter NBS-Nytt og trykker artikler om fag og politikk og foreningsnytt. NBS-Nytt kommer ut fire ganger i året og sendes gratis til alle medlemmer.

 • Kontaktmøte

  I januar hvert år avholdes foreningens Kontaktmøte og generalforsamling. Møtet er åpent for alle medlemmer.

Department of biotechnology
University of Oslo

Styre NBS

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Avdeling for forskning og utvikling, Nevroklinikken Oslo universitetssykehus
og
Institutt for maskin, elektronikk og kjemi
OsloMet – storbyuniversitetet

Marte Innselset Flydal - NBS

Helse Bergen/Institutt for Biomedisin, Universitetet i Bergen

Institutt for kreftforskning og molekylær medisin