Om NBS - Norsk Biovitenskapelig Selskap (tidligere Norsk Biokjemisk Selskap)

Norsk Biovitenskapelig Selskap (tidligere Norsk Biokjemisk Selskap) har som formål å fremme biovitenskap i Norge. Selskapet skal representere norsk biovitenskap og biokjemi utad, og ivareta forbindelsen med internasjonale biokjemiske organisasjoner. Selskapet er tilsluttet Federation of European Biochemical Societies (FEBS), International Union of Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB) og European Federation of Biotechnology (EFB). NBS er også medlem av Forum for Bioteknologi.

Kontakt med foreningen

IKOM
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Org.nr.: 991 718 907

+47 97 70 66 61
Kontaktskjema

 • Lokallag

  NBS har lokallag i Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø og Ås. Lokallagene står for faglige og sosiale tiltak og mottar økonomisk støtte fra NBS.

 • Ledelse

  NBS ledes av et styre, med en president, en generalsekretær og styremedlemmer fra lokallagene.

 • NBS-Nytt

  Medlemsbladet heter NBS-Nytt og trykker artikler om fag og politikk og foreningsnytt. NBS-Nytt kommer ut fire ganger i året i digitalt format PDF.

 • Kontaktmøte

  I januar hvert år avholdes foreningens Kontaktmøte og generalforsamling. Møtet er åpent for alle medlemmer.

Institutt for bioteknologi | Universitetet i Oslo

Styret NBS

NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Avdeling for forskning og utvikling | Nevroklinikken | Oslo universitetssykehus og Institutt for maskin - elektronikk og kjemi | OsloMet Storybyuniversitetet

Institutt for biomedisin | Universitetet i Bergen

Institutt for kreftforskning og molekylær medisin - NTNU

Institutt for medisinsk biologi | UiT- Norges arktiske universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet