NBS-Nytt online

NBS – Norsk Biovitenskapelig Selskap (tidligere Norsk Biokjemisk Selskap) har som formål å fremme biokjemien i Norge – biokjemi, cellebiologi, molekylærbiologi og bioteknologi. NBS-Nytt kommer ut kvartalsvis i digital format og kan leses online nedenfor.

Frister

Nr. Innlevering Publikasjon
1 1. februar 23. februar
2 20. mai 8. juni
3 6. september 27. september
4 8. november 29. november

12