NBS-Nytt online

NBS – Norsk Biokjemisk Selskap har som formål å fremme biokjemien i Norge – biokjemi, cellebiologi, molekylærbiologi og bioteknologi. NBS-Nytt kommer ut kvartalsvis i digital format og kan leses online nedenfor.

Frister

Nr. Innlevering Utsendelse
1 4. februar 25. februar
2 20. mai 11. juni
3 19. august 9. september
4 4. november 25. november

1