Reisestipend

Det vil bli mulighet for å søke reisestipend i løpet av 2023, mer informasjon om dette kommer i NBS-Nytt. Som NBS-medlem har man mulighet til å søke stipender fra FEBS og IUBMB.

Masterstudenter som har vært medlem av NBS i minst én måned og phd-studenter med betalt medlemskap for fjoråret og inneværende år kan søke om støtte til deltakelse på vitenskapelige møter/kurser. Du kan få støtte til én reise i løpet av masterstudiet og én reise i løpet av phd-studiet.

Søkere må delta aktivt, dvs. presentere poster eller holde foredrag. Det ytes ikke støtte til deltakelse på NBS Kontaktmøte. NBS dekker 100 % opp til 10 000,- for reiser i Europa og opp til 15 000,- utenfor Europa. Det gis ikke støtte til kost. Vi oppfordrer også medlemmene til å søke reisestipend fra FEBS og andre steder. Søknad må være levert og bidrag innvilget før reisens start.

Søknaden skal inneholde:

  • Begrunnelse (hvorfor er dette møtet spesielt viktig for deg).
  • Budsjett
  • Anbefaling skrevet av et NBS-medlem med godt kjennskap til prosjektet ditt, fortrinnsvis veileder.

Søknaden sendes til: Magnus Steigedal | [email protected]

Er ikke du medlem i NBS?