NBS-Nytt

NBS-Nytt fungerer som et medium for å presentere norsk biovitenskapelig forskning og som et debatt- og nyhetsforum. Driften er basert på reklameinntekter og frivillig innsats; 90% av utgiftene er layout utgifter. NBS-Nytt er tilknyttet Norsk Biovitenskapelig Selskap. Bladet er medlem av Den Norske Fagpressens Forening.

NBS-Nytt ønsker populærvitenskapelige artikler, innlegg om forskning, nye prosjekter, finansieringstildelinger, doktorgradsavhandlinger og debatt-innlegg med mer. Send dine innlegg til redaksjonen. Vi har spalteplass til deg.

Frister

Innleveringsfrister for NBS-Nytt i 2024.

Nr. Innlevering
1 2. februar
2 3. mai
3 30. august
4 8. november

Våre annonsepriser

Annonsene kan ha opptil 4 farger.
Tillegg for spesialplassering på siste omslagsside kr 2 000.

Format Pris
1/1 side (180 x 270 mm) kr 9 000
½ side (180 x 135 mm) kr 6 000
1/3 side (180 x 90 mm eller 58 x 270 mm) kr 4 400
¼ side (180 x 65 mm) kr 3 700
1/8 side kr 1 900

Det gis 10% rabatt ved kjøp av 3 eller flere annonser pr. år.

NBS-Nytt utkommer 4 ganger i året. En annonse i NBS-Nytt vil treffe viktige målgrupper for deres produkter. Tidsskriftet er medlem av Den Norske Fagpresses Forening. Vi tilbyr meget konkurransedyktige priser på annonser. NBS-Nytt legges i sin helhet, inkludert annonsene, ut på NBS sine hjemmesider slik at de er tilgjengelige for både medlemmer og ikke-medlemmer. I tillegg tilbyr vi annonseplass på våre hjemmesider.

Annonsemateriale sendes på e-post i pdf A4-format til annonseansvarlig: Frode Sveen   22 29 20 05 / 924 88 029

Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap | Fakultetet for biovitenskap | Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Department of Animal and Aquaculture Sciences | Faculty of Biosciences | Norwegian University of Life Sciences (NMBU)

Redaksjon

Avdeling for forskning og utvikling | Nevroklinikken | Oslo universitetssykehus og Institutt for maskin - elektronikk og kjemi | OsloMet Storybyuniversitetet

Michael Sars-senteret | Universitetet i Bergen

Institutt for medisinsk biologi | UiT- Norges arktiske universitet
776 44 723

Fakultet for kjemi bioteknologi og matvitenskap | Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU)
672 32 577

Fakultet for kjemi bioteknologi og matvitenskap | Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU)
672 32 573