Innkalling til generalforsamling 2007

Herved innkalles alle medlemmer av NBS lokallag Tromsø til generalforsamling 2007. Årsberetning og regnskap for 2005/2005 kan lastes ned fra ‘Dokumentarkiv’ i menuen til venstre.

Sted: Lille auditorium (E-102), NFH, Universitetet i Tromsø

Tidspunkt: Mandag, 21.mai 2007, kl. 16:00

Program:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Årsberetning

3. Regnskap

4. Valg av nytt styre

Med vennlig hilsen

Matthias Zielke