Reisestøtte for foredragsholdere

NBS Lokallag Tromsø utlyser fortløpende reisestøtte til foredragsholdere …

NBS lokallag Tromsø utlyser hermed fortløpende reisestøtte til nasjonale og internasjonale foredragsholdere. Midlene er tenkt som delfinansering av reisekostnader for inviterte foredragsholdere. Foredragene må være offentlige og i annonseringen må NBS nevnes som bidragsyter. Søknaden som skal inneholde en kort beskrivelse av foredragsholderen, foredragstemaet og et forløpig reisebudsjett skal ha søknadsbeløp på 5000-10.000kr. og sendes elektronisk til styreleder Matthias Zielke eller til følgende postadresse:

Matthias Zielke
IMAB, NFH
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø

Ta gjerne kontakt med styrelederen hvis du ønsker flere opplysninger.