Innkalling til generalforsamling for Norsk Biokjemisk Selskap 21-01-2017 kl 11:00

 

Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 2. Styrets beretning.
 3. Forslag fra generalsekretæren om å begrense utdelingen av reisestipend
  De siste årene har NBS delt ut reisestipend til alle master- og phdstudenter som har levert en tilfredsstillende søknad. Som en følge av dette har formuen blitt redusert fra 4 millioner kroner til rundt 2 millioner. Avhengig av hvor stor pengebeholdning det er ønskelig at NBS har, må vi før eller senere begrense utdelingen av reisestipend. Generalsekretæren foreslår at vi begynner i 2017 og at begrensningen består i at studenter bare kan bli tildelt reisestipend én gang i løpet av masterstudiet og én gang i løpet av phd-studiet. Alternativt eller i tillegg kunne det kanskje være lurt å kreve at søkerne har vært NBSmedlemmer en viss tid på forhånd før de søker, f. eks. 3 måneder.
  Orienteringssaker
 4. FEBS-delegat Winnie Eskild redegjør for aktiviteten i FEBS-styret.
 5. Rapporter fra lokallagene.
 6. Kontaktmøtet 2018: Arrangementskomiteen fra Oslo forteller.
 7. Arrangør av NBS Kontaktmøte 2019: Det er Trondheim som står for tur!Eventuelt.Blindern 21. desember 2016Tom Kristensen, generalsekretær

 

Storefjell Turisthotell – lørdag 21. januar 2017 kl. 11:00

 Styrerapport

Tom Kristensen, generalsekretær
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply