Level Price  
Vanlig medlem NOK 250.00 per Year.
Membership expires on 31.12.2019.
Select
Studentmedlem (gjelder kun masterstudenter) NOK 100.00 per Year.
Membership expires on 31.12.2019.
Select
Bedriftsmedlem NOK 1,000.00 per Year.
Membership expires on 31.12.2019.
Select
Pensjonistmedlem NOK 5.00 per Year.
Membership expires on 31.10.2020.
Select