INNMELDING

Medlemskap koster kr 250 årlig og kr 100 for masterstudentmedlemskap, inkludert medlemsavgift til lokalavdelingene. Firma-medlemskap koster kr 1000.
Som NBS-medlem får du tilsendt faglig påfyll NBS-Nytt, kan også delta på kurs og søke om stipender fra FEBS og IUBMB. NBS har også reisestipender øremerket for master- og phd-studenter.

Innmelding som medlem i NBS - du vil få tilsendt en bankgiro

Kontakt med foreningen

Tom Kristensen - NBS

IBV
Universitetet i Oslo
Postboks 1041 Blindern
0316 Oslo

Org.nr.: 991 718 907

+47 22 85 66 29
+47 22 85 44 43
Kontaktskjema

KONTIGENTEN KAN OGSÅ BETALES TIL

NBS v/ Tom Kristensen
IBV, Postboks 1066 Blindern,
0316 Oslo

Bankgirokonto: 81010716152

FRA UTLANDET

Danske Bank ASA
Postboks 1170 – Sentrum
0107 Oslo

IBAN: NO12 8101 0716 152
SWIFT-BIC: DABAN022