Tag Archive for: NBS

Reisestipend

Reisestipend

NBS har avskaffet søknadsfristene. Nå kan du søke hele året og få tildelt stipend hele året.

Masterstudenter som har vært medlem av NBS i minst én måned og phd-studenter med betalt medlemskap for fjoråret og inneværende år kan søke om støtte til deltakelse på vitenskapelige møter/kurser. Du kan få støtte til én reise i løpet av masterstudiet og én reise i løpet av phd-studiet.

Søkere må delta aktivt, dvs. presentere poster eller holde foredrag. Det ytes ikke støtte til deltakelse på NBS Kontaktmøte. NBS dekker 100 % opp til 10 000,- for reiser i Europa og opp til 15 000,- utenfor Europa. Det gis ikke støtte til kost. Vi oppfordrer også medlemmene til å søke reisestipend fra FEBS og andre steder. Søknad må være levert og bidrag innvilget før reisens start.

Søknaden skal inneholde:

 • Begrunnelse (hvorfor er dette møtet spesielt viktig for deg).
 • Budsjett
 • Anbefaling skrevet av et NBS-medlem med godt kjennskap til prosjektet ditt, fortrinnsvis veileder.

Søknaden sendes til: Magnus Steigedal | [email protected]

Er ikke du medlem i NBS?

Medlem

Medlem

Medlemskap koster kr 250 årlig og kr 100 for masterstudentmedlemskap, inkludert medlemsavgift til lokalavdelingene. Firma-medlemskap koster kr 1000.
Som NBS-medlem får du tilsendt faglig påfyll NBS-Nytt, kan også delta på kurs og søke om stipender fra FEBS og IUBMB. NBS har også reisestipender øremerket for master- og phd-studenter.

Æresmedlemmer i NBS

 • Torgeir Flatmark, Bergen
 • Hans Krokan, Trondheim
 • Holm Holmsen, Bergen
 • Bjarne Østerud, Tromsø
 • Kaare Norum, Oslo
 • Anne Lise Børresen Dale, Oslo
 • Knut-Jan Andersen, Bergen
 • Erik Boye, Oslo

Avdøde Æresmedlemmer

 • Agnar Nygaard, Bergen
 • Søren Laland, Oslo
 • Kjell Kleppe, Bergen
 • Otto Walaas, Oslo
 • Tordis B. Øyen, Oslo
 • Helge Larsen, Trondheim
 • Jens Gabriel Hauge, Oslo
 • Erling C. Seeberg, Oslo
 • Alexander Pihl, Oslo
 • Hans Prydz, Oslo

Ås

NBS Ås

– overview of upcoming eventsNBS Ås is organizing the NBS 53rd Contact Meeting

Facebook: https://www.facebook.com/Norsk-Biokjemisk-Vinterm%C3%B8te-2017-1825325944356066/

Reisestipend

Reisestipend

NBS har avskaffet søknadsfristene. Nå kan du søke hele året og få tildelt stipend hele året.

Masterstudenter som har vært medlem av NBS i minst én måned og phd-studenter med betalt medlemskap for fjoråret og inneværende år kan søke om støtte til deltakelse på vitenskapelige møter/kurser. Du kan få støtte til én reise i løpet av masterstudiet og én reise i løpet av phd-studiet.

Søkere må delta aktivt, dvs. presentere poster eller holde foredrag. Det ytes ikke støtte til deltakelse på NBS Kontaktmøte. NBS dekker 100 % opp til 10 000,- for reiser i Europa og opp til 15 000,- utenfor Europa. Det gis ikke støtte til kost. Vi oppfordrer også medlemmene til å søke reisestipend fra FEBS og andre steder. Søknad må være levert og bidrag innvilget før reisens start.

Søknaden skal inneholde:

 • Begrunnelse (hvorfor er dette møtet spesielt viktig for deg).
 • Budsjett
 • Anbefaling skrevet av et NBS-medlem med godt kjennskap til prosjektet ditt, fortrinnsvis veileder.

Søknaden sendes til: Magnus Steigedal | [email protected]

Er ikke du medlem i NBS?

Medlem

Medlem

Medlemskap koster kr 250 årlig og kr 100 for masterstudentmedlemskap, inkludert medlemsavgift til lokalavdelingene. Firma-medlemskap koster kr 1000.
Som NBS-medlem får du tilsendt faglig påfyll NBS-Nytt, kan også delta på kurs og søke om stipender fra FEBS og IUBMB. NBS har også reisestipender øremerket for master- og phd-studenter.

Æresmedlemmer i NBS

 • Torgeir Flatmark, Bergen
 • Hans Krokan, Trondheim
 • Holm Holmsen, Bergen
 • Bjarne Østerud, Tromsø
 • Kaare Norum, Oslo
 • Anne Lise Børresen Dale, Oslo
 • Knut-Jan Andersen, Bergen
 • Erik Boye, Oslo

Avdøde Æresmedlemmer

 • Agnar Nygaard, Bergen
 • Søren Laland, Oslo
 • Kjell Kleppe, Bergen
 • Otto Walaas, Oslo
 • Tordis B. Øyen, Oslo
 • Helge Larsen, Trondheim
 • Jens Gabriel Hauge, Oslo
 • Erling C. Seeberg, Oslo
 • Alexander Pihl, Oslo
 • Hans Prydz, Oslo

Ås

NBS Ås

– overview of upcoming eventsNBS Ås is organizing the NBS 53rd Contact Meeting

Facebook: https://www.facebook.com/Norsk-Biokjemisk-Vinterm%C3%B8te-2017-1825325944356066/

Tromsø

NBS Tromsø

– overview of upcoming eventsInnkalling til generalforsamling 2007

Herved innkalles alle medlemmer av NBS lokallag Tromsø til generalforsamling 2007. Årsberetning og regnskap for 2005/2005 kan lastes ned fra ‘Dokumentarkiv’ i menuen til venstre.

Sted: Lille auditorium (E-102), NFH, Universitetet i Tromsø

Tidspunkt: Mandag, 21.mai 2007, kl. 16:00

Program:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Årsberetning

3. Regnskap

4. Valg av nytt styre

Med vennlig hilsen

Matthias Zielke

Reisestipender for MSc.- og PhD-studenter

 

NBS Tromsø utlyser fortløpende reisestipender for MSc- og PhD-studenter.

NBS Tromsø utlyser fortløpende midler som skal brukes til å dekke utgifter i sammenheng med deltagelse på konferanser, symposier og møter. MSc.- og PhD-studenter som er medlem i NBS Tromsø kan søke ved å sende sende en søknad til styrelederen. Flere opplysninger fåes ved henveldelse til styrelederen Matthias Zielke.

Reisestøtte for foredragsholdere

NBS Lokallag Tromsø utlyser fortløpende reisestøtte til foredragsholdere …

NBS lokallag Tromsø utlyser hermed fortløpende reisestøtte til nasjonale og internasjonale foredragsholdere. Midlene er tenkt som delfinansering av reisekostnader for inviterte foredragsholdere. Foredragene må være offentlige og i annonseringen må NBS nevnes som bidragsyter. Søknaden som skal inneholde en kort beskrivelse av foredragsholderen, foredragstemaet og et forløpig reisebudsjett skal ha søknadsbeløp på 5000-10.000kr. og sendes elektronisk til styreleder Matthias Zielke eller til følgende postadresse:

Matthias Zielke
IMAB, NFH
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø

Ta gjerne kontakt med styrelederen hvis du ønsker flere opplysninger.

Bergen

NBS Bergen

– overview of upcoming eventsTrøndelag

NBS Trøndelag

– overview of upcoming eventsNothing Found

Sorry, no posts matched your criteria

Om NBS

Kontakt med foreningen


NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Org.nr.: 991 718 907

+47 22 85 66 29
+47 22 85 44 43
Kontaktskjema


Lover for Norsk Biokjemisk Selskap

 • Lokallag

  NBS har lokallag i Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø og Ås. Lokallagene står for faglige og sosiale tiltak og mottar økonomisk støtte fra NBS.

 • Ledelse

  NBS ledes av et styre, med en president, en generalsekretær og styremedlemmer fra lokallagene.

 • NBS-Nytt

  Medlemsbladet heter NBS-Nytt og trykker artikler om fag og politikk og foreningsnytt. NBS-Nytt kommer ut fire ganger i året og sendes gratis til alle medlemmer.

 • Kontaktmøte

  I januar hvert år avholdes foreningens Kontaktmøte og generalforsamling. Møtet er åpent for alle medlemmer.

Department of biotechnology
University of Oslo

Styre NBSNTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Avdeling for forskning og utvikling, Nevroklinikken Oslo universitetssykehus
og
Institutt for maskin, elektronikk og kjemi
OsloMet – storbyuniversitetet

Marte Innselset Flydal - NBS

Helse Bergen/Institutt for Biomedisin, Universitetet i Bergen

Institutt for kreftforskning og molekylær medisin

Oslo

Biokjemisk Interessegruppe (BIG) – NBS Oslo lokallag

– overview of upcoming eventsNothing Found

Sorry, no posts matched your criteria