1. desember – Populærvitenskapelig foredrag

Ingrid Elisabeth Skistad (Arcus AS)  – “Ølbrygging ER bioteknologi