Familien Blix fond til fremme av medisinsk forskning

Familien Blix fond til fremme av medisinsk forskning ble opprettet 1. desember 1983.

Styrets leder er advokat Erik Keiserud. Formålet med fondet er å støtte medisinsk forskning, særlig innen feltene hjerte- og karsykdommer og kreft, inkludert medisinsk diagnostikk innendisse feltene. Støtte fra fondet vil i særlig grad gå til drift av forskningsprosjekter som kombinerer basal- og klinisk forskning, med spesiell vekt på søknader fra yngre forskere. Detvil ikke bli gitt midler til lønn eller kongressreiser. Søknad om støtte sendes til fondets styre v/sekr. Grethe Østervold ([email protected]). Søknaden må være sendt senest 25. juni 2023 og må skrives på fastsatt skjema som kan fås ved henvendelse til sekretæren.

Kontaktmøtet 2023 – Abstract Submission Poster Deadline 12 January

Kontaktmøtet 2023 – Check Out Latest News from the Committee

Kontaktmøtet 2023 – Registration Deadline December 10 – Last Chance!

Kontaktmøtet 2023 – Speakers & preliminary program updated – Early Bird – ÅPENT !

Kontaktmøtet 2023

Click here to add your own text