Bilder fra NBS kontaktmøte 2013 på Lillehammer på Flickr

Se bilder fra kontaktmøtet på Lillehammer på Flickr