Bilder fra NBS kontaktmøte 2014 på Røros på Flickr

Se bilder fra NBS kontaktmøte på Røros på Flickr!