Bilder fra NBS kontaktmøte 2016 i Tromsø på Flickr

Se bilder fra NBS kontaktmøte i Tromsø på Flickr! 

Bilder fra NBS kontaktmøte 2015 på Svalbard på Flickr

Se bilder fra NBS kontaktmøte på Røros på Flickr! 

Bilder fra NBS kontaktmøte 2014 på Røros på Flickr

Se bilder fra NBS kontaktmøte på Røros på Flickr! 

Bilder fra NBS kontaktmøte 2013 på Lillehammer på Flickr

Se bilder fra kontaktmøtet på Lillehammer på Flickr

Bilder fra NBS kontaktmøte 2012 på Storefjell på Flickr

Se bilder fra kontaktmøtet på Storefjell på Flickr

Bilder fra NBS kontaktmøte 2011 i Tromsø på Flickr

Kontaktmøte 2011 Tromsø - NBS

Se bilder fra kontaktmøtet i Trlmsø på Flickr