Bilder fra NBS kontaktmøte 2016 i Tromsø på Flickr

Se bilder fra NBS kontaktmøte i Tromsø på Flickr!