Bilder fra NBS kontaktmøte 2012 på Storefjell på Flickr

Se bilder fra kontaktmøtet på Storefjell på Flickr