Bilder fra NBS kontaktmøte 2015 på Svalbard på Flickr

Se bilder fra NBS kontaktmøte på Røros på Flickr!