Doktorgradsstipendiat ved Kreftavdelingen – Akershus universitetssykehus HF

Akershus universitetssykehus er Norges største akuttsykehus, og lokal– og områdesykehus for nær 10 % av Norges befolkning. Vi har et raskt voksende forskningsmiljø på et høyt internasjonalt nivå som understøtter utviklingen av prioriterte medisinske og helsefaglige satsningsområder. Det er god tilgang til forskningsstøtte bl.a. innen forskningsadministrasjon, IKT, biobank, statistikk med mer. Forskningen skjer i nært samarbeid med Universitetet i Oslo, som har bygget opp et bredt utrustet forskningslaboratorium.

Ahus’ visjon er: “Menneskelig nær – faglig sterk”.

Søknadsfrist:

06.04.2015

Annonsør:

Akershus universitetssykehus HF

Ref. nr.: 2542207843
Stillingsbrøk: 100%

Kontaktinfo:

Anne Hansen Ree
Professor 67969411

Arbeidssted:

Sykehusveien 25,
1478 Lørenskog

Prosjektet Circulating Biomarkers of Efficacy and Tolerability to Targeted Combined-Modality Cancer Therapy har fått tildelt eksterne forskningsmidler til å ansette doktorgradsstipendiat i tre år. Stillingen er knyttet til forskningsgruppen Clinical and Molecular Oncology in ColoRectal Cancer ved Kreftavdelingen, Akershus universitetssykehus.

Forskningsgruppen ledes av spesialist i onkologi og består for tiden av fire postdoktorer med ekspertise innen molekylær cellebiologi, medisinsk fysikk og strålingsbiologi, to doktorgradsstudenter, en forskerlinjestudent, to laboratorieteknikere, studieonkolog, forskningssykepleier og prosjektkoordinator. Gruppen er del av forskningsnettverket ACREDIT: Advanced ColoRectal Cancer – Individualization of Therapies (www.acredit.no).

Endetarmskreft er en folkesykdom. Gjennom moderne behandling som omfatter stråling, nye medikamenter og kirurgi får man som regel kontroll på sykdommen lokalt i bekkenhulen, men pasientene opplever ofte harde bivirkninger. Mange pasienter vil også senere utvikle spredning av kreftsykdommen til andre organer. I forskning for bedre å tilpasse behandling basert på bivirkninger og spredningsrisiko, bruker vi materiale og data fra våre egne behandlingsstudier. Prosjektet går ut på å identifisere nye biologiske markører i blodbanen hos studiepasientene og undersøke markørenes biologiske betydning i laboratoriemodeller.

Alle søkere må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver

Doktorgradsstipendiaten skal analysere blodprøver med array-baserte og tradisjonelle laboratoriemetoder, bearbeide molekylære storskala- og kliniske data ved hjelp av etablerte statistiske metoder, samt gjennomføre eksperimentelle studier i celle- og dyremodeller. I tillegg innebærer stillingen utarbeidelse av publikasjoner, foredrag og doktoravhandling.

Kvalifikasjoner

Hensikten med stillingen er å utføre forskningsarbeid som leder fram til doktorgrad. Stipendiaten som ansettes må derfor oppfylle kravene til opptak på phd-programmet ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Det forventes at stipendiaten deltar på alle aktiviteter i phd-programmet og fullfører phd-graden i løpet av prosjektperioden. For mer informasjon om phd-programmet: http://www.med.uio.no/forskning/doktorgrad-karriere/forskerutdanning/

Personlige egenskaper

Den ideelle kandidat:

  • Har mastergrad innen et biomedisinsk/-teknologisk fagfelt, medisinsk embetseksamen eller tilsvarende bakgrunn
  • Har kompetanse innen noen av følgende fagområder: kreftbiologi, biostatistikk, onkologi, laboratoriemedisin
  • Er nysgjerrig, ambisiøs, selvstendig og sterkt motivert for å bygge forskningskarriere
  • Innehar evne til å kommunisere vitenskapelig på engelsk, både skriftlig og muntlig, på høyt nivå
  • Arbeider ryddig, nøyaktig og strukturert
  • Har gode samarbeidsevner og bidrar til sosialt og hyggelig arbeidsmiljø

Arbeidsstedet blir ved forskningsfasilitetene ved Akershus universitetssykehus, men enkelte arbeidsoppgaver vil måtte utføres ved samarbeidende institusjoner regionalt. Grundig opplæring vil bli gitt innen forskningsgruppen.

Søknaden må inneholde CV og eventuell publikasjonsliste. Vitnemål må vedlegges søknaden. Vennligst ikke legg ved masteroppgave. Navn og kontaktinformasjon på to personer som kan opptre som referanser må oppgis.

Ved vurdering av søknadene blir det lagt vekt på søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet. Søkere kan bli innkalt til intervju.

Vi tilbyr:

  • Deltagelse i aktiv forskningsgruppe i tverrfaglig arbeidsmiljø
  • Høyt faglig nivå og utfordrende arbeidsoppgaver
  • Mulighet for deltagelse på internasjonale kurs og kongresser
  • Tiltredelse etter avtale
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply