Familien Blix fond til fremme av medisinsk forskning

Familien Blix fond til fremme av medisinsk forskning ble opprettet 1. desember 1983.

Styrets leder er advokat Erik Keiserud. Formålet med fondet er å støtte medisinsk forskning, særlig innen feltene hjerte- og karsykdommer og kreft, inkludert medisinsk diagnostikk innendisse feltene. Støtte fra fondet vil i særlig grad gå til drift av forskningsprosjekter som kombinerer basal- og klinisk forskning, med spesiell vekt på søknader fra yngre forskere. Detvil ikke bli gitt midler til lønn eller kongressreiser. Søknad om støtte sendes til fondets styre v/sekr. Grethe Østervold ([email protected]). Søknaden må være sendt senest 25. juni 2023 og må skrives på fastsatt skjema som kan fås ved henvendelse til sekretæren.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply