Innkalling til ekstraordinær generalforsamling for Norsk Biokjemisk Selskap

Tid: onsdag 11. februar 2015 kl. 14:00

Sted: “Amundsen”, Radisson Blu, Longyearbyen, Svalbard

OBS! Både tidspunkt og sted har blitt oppdatert!

Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

2. Styrets beretning.

3. Valg av President elect
Arne Klungland har vært Selskapets president i to perioder og ønsker ikke gjenvalg for en tredje. Det må derfor velges en president elect som kan overta roret fra 2016. Basert på valgkomiteens nominering er styrets kandidat Aurora Martinez, Institutt for Biomedisin, Universitetet i Bergen.

4. Valg av generalsekretær elect
Nåværende generalsekretær Tom Kristensen har sagt seg villig til å stille til valg for en ny 4-­‐årsperiod 2016-­‐2019. Styret har derfor ingen kandidat til generalsekretær elect.

5. Arrangør av NBS Kontaktmøte 2017: Det er Ås som står for tur!
Eventuelt.

Blindern 12. januar 2015
Tom Kristensen, generalsekretær