Innkalling til generalforsamling for Norsk Biokjemisk Selskap 2018

Tid: lørdag 20. januar 2018 kl. 18:00

Sted: Scandic Hafjell, Øyer

Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 2. Styrets beretning.
 3. Valg av president elect
  Valgkomiteen har innstilt Klara Stensvåg, Universitetet i Tromsø. Hun har
  sagt seg villig, men kan dessverre ikke være tilstede på generalforsamlingen.
  Det er ingen hindring for valg av henne!
 4. Valg av valgkomite
  Den sittende valgkomiteen består av Rune Male, Anne Simonsen, Marit
  Otterlei, Ole Morten Seternes, Sigve Håvarstein. Komiteen har vært
  uforandret i mange år, og flere av medlemmene ønsker nå avløsning. Forslag
  til nye medlemmer vil bli fremlagt for generalforsamlingen.
 5. Hvordan øke antall annonser i NBS-Nytt?
  De siste årene har NBS-Nytt hatt en eneste trofast annonsør: Pedro
  Consulting ved Bjørn Pedersen. Styret vil gjerne ha medlemmenes innspill på
  hva som kan gjøres for å bedre situasjonen. Vil det hjelpe å redusere
  annonseprisene (for tiden 5-10 000 avhengig av størrelse)? Eller bør
  NBS_Nytt kun utgis digitalt, for å redusere distribusjonsutgiftene?
 6. Hva skal vi gjøre for å øke antall deltakere på Kontaktmøtet?
  Antall deltakere på kontaktmøtet går stadig nedover. Styret trenger innspill
  fra medlemmene for hvordan dette kan forbedres eller håndteres. Prisen for
  å delta spiller opplagt en rolle, men den er det vanskelig å gjøre noe drastisk
  med. En reduksjon av omfanget av møtet (droppe lørdag) vil for 2019-
  kontaktmøtet kunne føre til en prisreduksjon på 1100-1500 kr, avhengig av
  romstørrelsen. En annen mulig løsning kan være å redusere størrelsen på
  møtet og undersøke om anvendelse av hoteller med mindre kapasitet kan gi
  lavere priser. Nok en mulighet er å gå over til kontaktmøter annethvert år.

  Andre forslag?

 7. Hvordan øke medlemstallet?
  Siste 2017-nummer av NBS-Nytt ble sendt ut i 668 eksemplarer, til alle som
  betalte kontingent i 2016, alle nye i 2017 og noen firmamedlemmer. Antall
  personer som har betalt kontingent for 2017 er 440. Medlemstallet er lavere
  for 2017 enn det var i 2016. Styret ønsker nok en gang å få innspill fra
  generalforsamlingen om tiltak for å øke medlemstallet. Et mulig tiltak kan
  være vervekampanjer med premier, både sentralt og lokalt.

  Orienteringssaker

 8. FEBS-delegat Winnie Eskild redegjør for aktiviteten i FEBS-styret.
 9. Rapporter fra lokallagene.
 10. Kontaktmøtet 2019: Arrangementskomiteen fra Trondheim forteller.
 11. Arrangør av NBS Kontaktmøte 2020: Det er Bergen som står for tur!

  Eventuelt.

  Blindern 22. desember 2017
  Tom Kristensen, generalsekretær

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply