2 positions: Associate professor, tenure-track, infection biology – Ref.no. 17/02033

NMBU invites applications for two tenure-track positions (six years) in infection biology. The positions are part of the University’s program for the recruitment of top researchers, which aims at recruiting internationally leading, early-career researchers with a high potential for NMBU:

 • Candidate 1 will be employed at the Faculty of Veterinary Medicine (VET), at present located at the Adamstua campus of NMBU.
 • Candidate 2 will be employed at the Faculty of Biosciences (Biovit) or the Faculty of Chemistry, Biotechnology and Food Science (KBM), depending on the candidate’s profile and research plan. Biovit and KBM are located on the Ås campus of NMBU.

Se annonsen

Språkrådet søker fagfolk

Språkrådet ønsker å etablere en termgruppe for celle- og molekylærbiologi og søker fagfolk som kunne tenke seg å bli med i den. Språkrådet får av og til spørsmål om hva engelske termer bør hete på norsk, særlig innenfor nyere vitenskapsområder. Vi er derfor avhengige av fagfolk for å gi gode råd.

Vi ønsker også å lage en engelsk-norsk termliste for celle- og molekylærbiologi. De i termgruppa som ønsker det, kan være med å kvalitetssikre ekvivalente termer mellom norsk og engelsk i lista, som vil bli gjort tilgjengelig i Språkrådets termwiki.

Det er ikke lagt opp til faste møter i gruppa, men heller e-postkontakt ved behov.

Utvikling av norsk terminologi i ulike fagfelt i UH-sektoren er et satsingsområde for Språkrådet, og vi har andre termgrupper gående i kjemi, lingvistikk, klima, astronomi og matematikk.

Vi lurer derfor på om noen fra Norsk Biokjemisk Selskap eller det faglige nettverket ønsker å delta i termgruppa. Gruppa bør helst bestå av 4-6 personer.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål.

Vennlig hilsen
Ole Våge
seniorrådgiver i Språkrådet

Språkrådet

ole.vage@sprakradet.no

Innleveringsfrister og utsendelsesdatoer for NBS-nytt i 2018

Følgende innleveringsfrister og utsendelsesdatoer er bestemt for NBS-nytt i 2018.

NBS-nytt nr.: Innleveringsfrist Utsendelsesdato
1 5. februar 26. februar
2 22. mai 11. juni
3 20. august 10. september
4 5. november 26. november
NBS-nytt

Referat fra generalforsamling for Norsk Biokjemisk Selskap 21-01-2017 kl 11:00

 

I alt 16 NBS-medlemmer deltok på generalforsamlingen.

Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Generalforsamlingen godkjente innkalling og dagsorden.
 2. Styrets beretning. Denne ligger som eget dokument på nettsidene. I forbindelse med hva som står der om NBS-Nytt, kan det fortelles at Tore Skotland fortsetter som redaktør i 2017, men på sikt trenger selskapet en ny redaktør. Det er fint om passende personer kan identifiseres i lokalmiljøene. Med tanke på omkostningene forbundet med trykking og utsending av NBS-Nytt ble det foreslått å utføre en meningsmåling om medlemmene foretrekker NBS-Nytt i trykket form eller om pdf-format er et tilfredsstillende alternativ.
 3. Forslag fra generalsekretæren om å begrense utdelingen av reisestipend.
  Generalsekretæren foreslo tre tiltak for å oppnå en viss innstramming av utbetalingene. De tre tiltakene ble godkjent ved avstemning.
  a) Et medlem kan tildeles reisestipend én gang i løpet av masterstudiet og én gang i løpet av phd-studiet.
  b) Man må ha vært medlem av NBS i 1 måned før man kan tildeles reisestipend (her ble det overlatt til styret å avgjøre hvorvidt karenstiden skulle være 1, 3 eller 6 måneder. Generalsekretæren har valgt å begynne forsiktig og setter den foreløpig til 1 måned.
  c) Anbefalingen som følger søknaden skal være undertegnet av et NBS-medlem med nær tilknytning til studentens prosjekt, fortrinnsvis hovedveileder
  a) og c) ble enstemmig vedtatt, mens ett medlem stemte mot pkt. b.

Orienteringssaker

Innkalling til generalforsamling for Norsk Biokjemisk Selskap 21-01-2017 kl 11:00

 

Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 2. Styrets beretning.
 3. Forslag fra generalsekretæren om å begrense utdelingen av reisestipend
  De siste årene har NBS delt ut reisestipend til alle master- og phdstudenter som har levert en tilfredsstillende søknad. Som en følge av dette har formuen blitt redusert fra 4 millioner kroner til rundt 2 millioner. Avhengig av hvor stor pengebeholdning det er ønskelig at NBS har, må vi før eller senere begrense utdelingen av reisestipend. Generalsekretæren foreslår at vi begynner i 2017 og at begrensningen består i at studenter bare kan bli tildelt reisestipend én gang i løpet av masterstudiet og én gang i løpet av phd-studiet. Alternativt eller i tillegg kunne det kanskje være lurt å kreve at søkerne har vært NBSmedlemmer en viss tid på forhånd før de søker, f. eks. 3 måneder.
  Orienteringssaker
 4. FEBS-delegat Winnie Eskild redegjør for aktiviteten i FEBS-styret.
 5. Rapporter fra lokallagene.
 6. Kontaktmøtet 2018: Arrangementskomiteen fra Oslo forteller.
 7. Arrangør av NBS Kontaktmøte 2019: Det er Trondheim som står for tur!Eventuelt.Blindern 21. desember 2016Tom Kristensen, generalsekretær

 

Storefjell Turisthotell – lørdag 21. januar 2017 kl. 11:00

 Styrerapport

Tom Kristensen, generalsekretær

The FEBS Congress 2017

Save the Date for The FEBS Congress 2017
September 10-14, 2017, Jerusalem, Israel
www.2017.febscongress.org

We are honored to invite you to the 42nd FEBS Congress, which will take place in Jerusalem, Israel on September 10-14, 2017.

With best regards,

The organizing committee

Open website for more information ↴
https://2017.febscongress.org/

The BioCat program…

The BioCat program (National graduate school in biocatalysis) was launched in July this year. All PhD students enrolled in BioCat will get their registration fees reimbursed! Check out the BioCat website here → https://site.uit.no/biocat/

 

NBS-Nytt er medlem av organisasjonen Fagpressen

NBS-Nytt er medlem av organisasjonen Fagpressen, som nylig har lansert nyhetsportalen Fagpressenytt. Knyttet til portalen er nyhetsbrevet Fagpressenytt, hvor leserne kan skreddersy sine egne nyhetsbrev med journalistikk fra de stoffområdene de ønsker. Fagpressen har satt i gang en vervekampanje for å få flere brukere av Fagpressenytt, se nedenfor!

Vinn Apple Watch ­- bli gratisabonnent på Fagpressenytt!

Nå kan du få fagnyheter fra alle Fagpressens medier i ett og samme gratis nyhetsbrev ­ skreddersydd med akkurat de emnene du er interessert i.

Alle som melder seg på dette nyhetsbrevet innen 1. oktober, er med i trekningen av en Apple Watch i valgfri utførelse. Du kan altså tilpasse både klokken og nyhetsbrevet slik det passer deg.
Påmelding skjer fra hjemmesiden – fagpressenytt.no.

Vinneren blir kunngjort på Fagpressens Facebook-side 1. oktober.

Påmeldingsfrist: 1. oktober

 Påmelding