Referat fra generalforsamling for Norsk Biokjemisk Selskap 21-01-2017 kl 11:00

 

I alt 16 NBS-medlemmer deltok på generalforsamlingen.

Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Generalforsamlingen godkjente innkalling og dagsorden.
 2. Styrets beretning. Denne ligger som eget dokument på nettsidene. I forbindelse med hva som står der om NBS-Nytt, kan det fortelles at Tore Skotland fortsetter som redaktør i 2017, men på sikt trenger selskapet en ny redaktør. Det er fint om passende personer kan identifiseres i lokalmiljøene. Med tanke på omkostningene forbundet med trykking og utsending av NBS-Nytt ble det foreslått å utføre en meningsmåling om medlemmene foretrekker NBS-Nytt i trykket form eller om pdf-format er et tilfredsstillende alternativ.
 3. Forslag fra generalsekretæren om å begrense utdelingen av reisestipend.
  Generalsekretæren foreslo tre tiltak for å oppnå en viss innstramming av utbetalingene. De tre tiltakene ble godkjent ved avstemning.
  a) Et medlem kan tildeles reisestipend én gang i løpet av masterstudiet og én gang i løpet av phd-studiet.
  b) Man må ha vært medlem av NBS i 1 måned før man kan tildeles reisestipend (her ble det overlatt til styret å avgjøre hvorvidt karenstiden skulle være 1, 3 eller 6 måneder. Generalsekretæren har valgt å begynne forsiktig og setter den foreløpig til 1 måned.
  c) Anbefalingen som følger søknaden skal være undertegnet av et NBS-medlem med nær tilknytning til studentens prosjekt, fortrinnsvis hovedveileder
  a) og c) ble enstemmig vedtatt, mens ett medlem stemte mot pkt. b.

Orienteringssaker

Innkalling til generalforsamling for Norsk Biokjemisk Selskap 21-01-2017 kl 11:00

 

Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 2. Styrets beretning.
 3. Forslag fra generalsekretæren om å begrense utdelingen av reisestipend
  De siste årene har NBS delt ut reisestipend til alle master- og phdstudenter som har levert en tilfredsstillende søknad. Som en følge av dette har formuen blitt redusert fra 4 millioner kroner til rundt 2 millioner. Avhengig av hvor stor pengebeholdning det er ønskelig at NBS har, må vi før eller senere begrense utdelingen av reisestipend. Generalsekretæren foreslår at vi begynner i 2017 og at begrensningen består i at studenter bare kan bli tildelt reisestipend én gang i løpet av masterstudiet og én gang i løpet av phd-studiet. Alternativt eller i tillegg kunne det kanskje være lurt å kreve at søkerne har vært NBSmedlemmer en viss tid på forhånd før de søker, f. eks. 3 måneder.
  Orienteringssaker
 4. FEBS-delegat Winnie Eskild redegjør for aktiviteten i FEBS-styret.
 5. Rapporter fra lokallagene.
 6. Kontaktmøtet 2018: Arrangementskomiteen fra Oslo forteller.
 7. Arrangør av NBS Kontaktmøte 2019: Det er Trondheim som står for tur!Eventuelt.Blindern 21. desember 2016Tom Kristensen, generalsekretær

 

Storefjell Turisthotell – lørdag 21. januar 2017 kl. 11:00

 Styrerapport

Tom Kristensen, generalsekretær

The FEBS Congress 2017

Save the Date for The FEBS Congress 2017
September 10-14, 2017, Jerusalem, Israel
www.2017.febscongress.org

We are honored to invite you to the 42nd FEBS Congress, which will take place in Jerusalem, Israel on September 10-14, 2017.

With best regards,

The organizing committee

Open website for more information ↴
https://2017.febscongress.org/

The BioCat program…

The BioCat program (National graduate school in biocatalysis) was launched in July this year. All PhD students enrolled in BioCat will get their registration fees reimbursed! Check out the BioCat website here → https://site.uit.no/biocat/

 

NBS-Nytt er medlem av organisasjonen Fagpressen

NBS-Nytt er medlem av organisasjonen Fagpressen, som nylig har lansert nyhetsportalen Fagpressenytt. Knyttet til portalen er nyhetsbrevet Fagpressenytt, hvor leserne kan skreddersy sine egne nyhetsbrev med journalistikk fra de stoffområdene de ønsker. Fagpressen har satt i gang en vervekampanje for å få flere brukere av Fagpressenytt, se nedenfor!

Vinn Apple Watch ­- bli gratisabonnent på Fagpressenytt!

Nå kan du få fagnyheter fra alle Fagpressens medier i ett og samme gratis nyhetsbrev ­ skreddersydd med akkurat de emnene du er interessert i.

Alle som melder seg på dette nyhetsbrevet innen 1. oktober, er med i trekningen av en Apple Watch i valgfri utførelse. Du kan altså tilpasse både klokken og nyhetsbrevet slik det passer deg.
Påmelding skjer fra hjemmesiden – fagpressenytt.no.

Vinneren blir kunngjort på Fagpressens Facebook-side 1. oktober.

Påmeldingsfrist: 1. oktober

 Påmelding

PhD Research Fellowship in Microbial Biology and Evolution

Department of Biosciences
Position as PhD Research fellow available at Department of Biosciences.

The fellowship will be for a period of 3 years, with no compulsory work or for a period of 4 years, with 25 % compulsory work (teaching responsibilities at the department) contingent on the qualifications of the candidate and the teaching needs of the department. Starting date no later than 01.10.2016.

No one can be appointed for more than one fixed-term period at the same institution.

Job/ project description:

The position will be associated with the Centre for Integrative Microbial Evolution – CIME, which is a prioritized research area at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences. The main objective of the PhD project is to elucidate and understand the molecular processes underlying bacterial protein glycosylation (pgl) using species within the genus Neisseria as a model system. Studies will entail work to identify pgl genotype – phenotype relationships driving glycan diversification and evolution. The work will be carried in the group of Prof. Michael Koomey. Further information on the system under investigation can be found in recent publications from his group. Part of the work will be carried out with collaborators at Oslo University Hospital and the Norwegian Institute for Public Health (Oslo).

Application deadline: June 22

 Detailed information

Interessert i jobb i Tyskland?

interessert-i-jobb-i-tyskland

The German Academic Exchange service (DAAD, www.daad.de) offers a “Postdoctoral Researchers’ Networking Tour” for postdocs from molecular bioscience who are interested in job opportunities in Germany (academic and non-academic).

We offer:

 • a practice orientated and diverse programme to suit the requirements of the participants
 • coverage of programme related costs in Germany (accommodation, domestic travel, most meals)
 • a lump sum travel allowance if such costs are not borne by a third party. This will also be provided if the stay is extended by up to five working days in order to allow for additional professional networking.

The dates are: July 15 2016 (deadline for application) and September 25 to October 1 (Tour).

Open website for more information ↴
https://www.daad.de/en/