NBS Bergen støtter følgende seminarserier

BBB Seminars: http://www.uib.no/med/biomed/sbmb/seminarer/bbbsem.html

MBI and Sars Centre Seminars: http://www.uib.no/mbi/om-instituttet/for-ansatte-og-studenter-ved-mbi/mbi-sars-cbu-seminarer