Post-doc forskerstilling (vikariat) – Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Seksjon for forskning, Avdeling for medisinsk biokjemi, Enhet for Vevskultur, Regenerativ medisin

Enhet for vevskultur, regenerativ medisin har som sitt forskningsmål å utvikle et optimalt system for lagring av dyrkede celler med det formål å utvide adgangen til regenerativ medisin. For å fremme effektiv transplantasjon av lagrede, dyrkede vev tester vi at vevets grunnleggende karakter er uendret etter lagring; viabilitet, fenotype og morfologi.
Vi søker en erfaren og motivert post-doc for stillingen som forsker. Stillingen er et vikariat i 100 % med 1 års varighet. Det er mulighet til forlengelse/fast ansettelse for en god kandidat med eksepsjonelle ferdigheter. Vi søker etter en entusiastisk og målrettet person som kan arbeide selvstendig så vel som i samarbeid med vårt team.

Søknader sendes via e-post til [email protected].
Kandidater som blir utvalgt for intervju vil bli kontaktet av søkerkomiteen.

Søknadsfrist: asap

Kontaktinfo: Catherine Jackson, Enhetsleder +47 90224699

Arbeidsoppgaver:

 • Forskeren skal hovedsaklig være involvert i å se på effekten av forskjellige additiver i lagringsmedium for vev. Vi bruker high-throughput studiedesign for å teste forskellige additivkombinasjoner.
 • Noe arbeid for å løse virkningsmekanismen av visse additiver kan også være et forkningsfokus.
 • Skriving av manuskripter.
 • Utdanningsnivå: Høyskole / Universitet, Hovedfag / Doktorgrad

Personlige egenskaper:

 • Strukturert, selvstendig, fleksibel og initiativrik.
 • Gode samarbeidsegenskaper og kommunikasjonsevner.
 • Beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig.
 • Personlige egenskaper vil vektlegges.

Kvalifikasjoner:

 • Kunnskap om grunnleggende metoder i molekylærbiologi og vevskultur er viktig.
 • Hoved lab ferdigheter; mikroskopi, immunocytokjemi, western blot og testing av viabilitet.
 • I tillegg bør den som tilsettes være fleksibel og i stand til å lære nye teknikker. Gode skriveferdigheter er avgjørende som vist med en vedlagt publikasjonsliste. Kandidaten skal være ivrig etter å dele ideer og kunnskap med kolleger, ha gode kommunikasjonsevner og være godt organisert.
 • Erfaring innen følgende områder vil også være gunstig: epidermal cellebiologi, voksen stamcellebiologi , high-throughput testing, ROS-analyse og flowcytometri.
 • Potensielle kandidater må ha fullført en doktorgrad i biologi eller medisin, med flere publikasjoner i internasjonalt anerkjente, fagfellevurderte vitenskapelige tidsskrifter.

Interesserte personer må levere følgende dokumenter:

 1. En kortfattet søknad som forklarer din motivasjon for denne posisjonen, og relevant erfaring (1-2 sider).
 2. Curriculum vitae inkludert publikasjonsliste.
 3. To referansebrev, inkludert kontaktinformasjon for disse referansene.

Vi tilbyr:

 • Et utfordrende og variert arbeid (vikariat).
 • Et godt tverrfaglig og trivelig arbeidsmiljø.
 • Faglig og personlig utvikling.
 • Lønn etter avtale.

Andre opplysninger:

 • Arbeidssted: Oslo universitetssykehus, Ullevål
 • Stillingsbrøk: 100 %
 • Reiseaktivitet: Noe reisevirksomhet må påregnes.
 • Antall stillinger: 1
 • Startdato for ansettelse/vikariat/engasjement: snarest.
 • Sluttdato for ansettelse/vikariat/engasjement: 1. år senere.

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply