Norsk Biokjemisk Selskap
Biokjemisk Interessegruppe (BIG) – NBS Oslo lokallagLokallag Trondheim NBSLokallag Ås NBS
Bli medlem i NBS du også

Medlemsfordeler:

Delta på kurs

Faglig påfyll med NBS-Nytt

Stipend fra FEBS og IUBMB

Reisestipend øremerket for master-
og phd-studenter

Bli medlem du også!

Annonser - NBS

Annonser hos NBS er synlig for:

Høyt utdannede og potensielle beslutningstakere

Studenter og forskere innen biokjemi, cellebiologi,
molekylærbiologi og bioteknologi

Eksperter og utviklere av teknologi og metodikk
som brukes innen klinikk, dyrevelferd, matsikkerhet
og biologisk ressursforvaltning

NBS er en livskraftig organisasjon i mer enn 50 år!

NBS-Nytt NBS

Bestill annonse i NBS-Nytt og på nettsiden nå!

Karriere og utdanning

NBS tilbyr medlemmer støtte til:

 • Tilskudd til å arrangere kurs

201720162015201420132012Æresmedlem

min side kan du selv oppdatere dine opplysninger. Husk riktig adresse for å få NBS-Nytt tilsendt.

Medlemsregisteret er helautomatisk med kortbetaling og viser medlemmer fordelt på hvert lokallag.

Oversikt medlemmer - 2016
Vanlig medlem

 • Oslo – 220
 • Bergen – 46
 • Trøndelag – 75
 • Tromsø – 24
 • Ås – 78

 • Total – 443

Studentmedlem

 • Oslo – 18
 • Bergen – 7
 • Trøndelag – 10
 • Tromsø – 3
 • Ås – 8

 • Total – 46

Bedriftsmedlem

 • Oslo – 17
 • Bergen – 0
 • Trøndelag – 1
 • Tromsø – 0
 • Ås – 0

 • Total – 18

Fra april 2016 ble medlemsregisteret heldigitalt hvor medlemmene kan melde seg inn og betale med kort. Løsning for kontaktmøte ble også integrert med medlemsregisteret slik at ved påmelding blir alle deltakere avkrevd medlemsavgift for gjeldende år.

Har du spørsmål? Ta kontakt med NBS her!

Oversikt medlemmer - 2015
Vanlig medlem

 • Oslo
 • Bergen
 • Trøndelag
 • Tromsø
 • Ås

 • Total – 667

Studentmedlem

 • Oslo
 • Bergen
 • Trøndelag
 • Tromsø
 • Ås

 • Total – 60

Bedriftsmedlem

 • Oslo
 • Bergen
 • Trøndelag
 • Tromsø
 • Ås

 • Total – 22

Fra april 2016 ble medlemsregisteret heldigitalt hvor medlemmene kan melde seg inn og betale med kort. Løsning for kontaktmøte ble også integrert med medlemsregisteret slik at ved påmelding blir alle deltakere avkrevd medlemsavgift for gjeldende år.

Har du spørsmål? Ta kontakt med NBS her!


Oversikt medlemmer - 2014
Vanlig medlem

 • Oslo
 • Bergen
 • Trøndelag
 • Tromsø
 • Ås

 • Total – 690

Studentmedlem

 • Oslo
 • Bergen
 • Trøndelag
 • Tromsø
 • Ås

 • Total – 82

Bedriftsmedlem

 • Oslo
 • Bergen
 • Trøndelag
 • Tromsø
 • Ås

 • Total – 24

Fra april 2016 ble medlemsregisteret heldigitalt hvor medlemmene kan melde seg inn og betale med kort. Løsning for kontaktmøte ble også integrert med medlemsregisteret slik at ved påmelding blir alle deltakere avkrevd medlemsavgift for gjeldende år.

Har du spørsmål? Ta kontakt med NBS her!


Oversikt medlemmer - 2013
Vanlig medlem

 • Oslo
 • Bergen
 • Trøndelag
 • Tromsø
 • Ås

 • Total – 763

Studentmedlem

 • Oslo
 • Bergen
 • Trøndelag
 • Tromsø
 • Ås

 • Total – 105

Bedriftsmedlem

 • Oslo
 • Bergen
 • Trøndelag
 • Tromsø
 • Ås

 • Total – 29

Fra april 2016 ble medlemsregisteret heldigitalt hvor medlemmene kan melde seg inn og betale med kort. Løsning for kontaktmøte ble også integrert med medlemsregisteret slik at ved påmelding blir alle deltakere avkrevd medlemsavgift for gjeldende år.

Har du spørsmål? Ta kontakt med NBS her!


Oversikt medlemmer - 2012
Vanlig medlem

 • Oslo
 • Bergen
 • Trøndelag
 • Tromsø
 • Ås

 • Total – 1012

Studentmedlem

 • Oslo
 • Bergen
 • Trøndelag
 • Tromsø
 • Ås

 • Total – 91

Bedriftsmedlem

 • Oslo
 • Bergen
 • Trøndelag
 • Tromsø
 • Ås

 • Total – 43

Fra april 2016 ble medlemsregisteret heldigitalt hvor medlemmene kan melde seg inn og betale med kort. Løsning for kontaktmøte ble også integrert med medlemsregisteret slik at ved påmelding blir alle deltakere avkrevd medlemsavgift for gjeldende år.

Har du spørsmål? Ta kontakt med NBS her!Pensjonerte æresmedlemmer

 • Hans Einar Krokan
 • Anne-Lise Børresen Dale
 • Kaare Norum
 • Torgeir Flatmark
 • Holm Holmsen
 • Bjarne Østerud
 • Knut-Jan Andersen
 • Erik Boye

Avdøde æresmedlemmer

 • Agnar Nygaard, Bergen
 • Søren Laland, Oslo
 • Kjell Kleppe, Bergen
 • Otto Walaas, Oslo
 • Tordis B. Øyen, Oslo
 • Helge Larsen, Trøndelag
 • Jens Gabriel Hauge, Oslo
 • Erling C. Seeberg, Oslo
 • Alexander Pihl, Oslo
 • Hans Prydz, Oslo


Finner du feil og mangler om våre æresmedlemmer - vennligst informer oss

 

Nyheter

Innkalling til generalforsamling for Norsk Biokjemisk Selskap 2018

Tid: lørdag 20. januar 2018 kl. 18:00

Sted: Scandic Hafjell, Øyer

Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 2. Styrets beretning.
 3. Valg av president elect
  Valgkomiteen har innstilt Klara Stensvåg, Universitetet i Tromsø. Hun har
  sagt seg villig, men kan dessverre ikke være tilstede på generalforsamlingen.
  Det er ingen hindring for valg av henne!
 4. Valg av valgkomite
  Den sittende valgkomiteen består av Rune Male, Anne Simonsen, Marit
  Otterlei, Ole Morten Seternes, Sigve Håvarstein. Komiteen har vært
  uforandret i mange år, og flere av medlemmene ønsker nå avløsning. Forslag
  til nye medlemmer vil bli fremlagt for generalforsamlingen.
 5. Hvordan øke antall annonser i NBS-Nytt?
  De siste årene har NBS-Nytt hatt en eneste trofast annonsør: Pedro
  Consulting ved Bjørn Pedersen. Styret vil gjerne ha medlemmenes innspill på
  hva som kan gjøres for å bedre situasjonen. Vil det hjelpe å redusere
  annonseprisene (for tiden 5-10 000 avhengig av størrelse)? Eller bør
  NBS_Nytt kun utgis digitalt, for å redusere distribusjonsutgiftene?
 6. Hva skal vi gjøre for å øke antall deltakere på Kontaktmøtet?
  Antall deltakere på kontaktmøtet går stadig nedover. Styret trenger innspill
  fra medlemmene for hvordan dette kan forbedres eller håndteres. Prisen for
  å delta spiller opplagt en rolle, men den er det vanskelig å gjøre noe drastisk
  med. En reduksjon av omfanget av møtet (droppe lørdag) vil for 2019-
  kontaktmøtet kunne føre til en prisreduksjon på 1100-1500 kr, avhengig av
  romstørrelsen. En annen mulig løsning kan være å redusere størrelsen på
  møtet og undersøke om anvendelse av hoteller med mindre kapasitet kan gi
  lavere priser. Nok en mulighet er å gå over til kontaktmøter annethvert år.

  Andre forslag?

 7. Hvordan øke medlemstallet?
  Siste 2017-nummer av NBS-Nytt ble sendt ut i 668 eksemplarer, til alle som
  betalte kontingent i 2016, alle nye i 2017 og noen firmamedlemmer. Antall
  personer som har betalt kontingent for 2017 er 440. Medlemstallet er lavere
  for 2017 enn det var i 2016. Styret ønsker nok en gang å få innspill fra
  generalforsamlingen om tiltak for å øke medlemstallet. Et mulig tiltak kan
  være vervekampanjer med premier, både sentralt og lokalt.

  Orienteringssaker

 8. FEBS-delegat Winnie Eskild redegjør for aktiviteten i FEBS-styret.
 9. Rapporter fra lokallagene.
 10. Kontaktmøtet 2019: Arrangementskomiteen fra Trondheim forteller.
 11. Arrangør av NBS Kontaktmøte 2020: Det er Bergen som står for tur!

  Eventuelt.

  Blindern 22. desember 2017
  Tom Kristensen, generalsekretær

Associate professor in Food Science – ref.no 17/02525

The Faculty of Chemistry, Biotechnology and Food Science (KBM) has a vacant permanent position as associate professor in food science. The candidate to be employed should be an expert in food chemistry and health effects of food.
We are looking for a candidate with deep knowledge and understanding of food chemistry, including how the food matrix and process-induced changes of raw materials and ingredients affect nutritional value, bioactivity and the content of health-promoting compounds.

The Faculty of Chemistry, Biotechnology and Food Science (KBM) employs about 160 people. KBM represents a broad range of scientific fields encompassing basic natural sciences such as chemistry, biochemistry, microbiology as well as the application of these towards food chemistry, technology and safety, biotechnology, bioprocessing and environmental issues. The Faculty is responsible for education, research and information within its remit. The Faculty has state-of-the-art analytical instruments and a small-scale pilot plant for processing of food. Additionally, KBM has a strong competence in enzymology, fermentation and biorefining.

Se annonsen

Arkiv

Kontaktmøtet 2019 - Røros

Bilder Nettside kontaktmøtet

Kontaktmøtet 2018 - Øyer

Kontaktmøte 2018

Bilder Nettside kontaktmøtet

Kontaktmøtet 2017 - Storefjell

Bilder Nettside kontaktmøtet

Kontaktmøtet 2016 - Tromsø

Bilder

Kontaktmøtet 2015 - Svalbard

Bilder

Kontaktmøtet 2014 - Røros

Bilder

Kontaktmøtet 2013 - Lillehammar

Bilder

Kontaktmøtet 2012 - Storefjell

Bilder

Kontaktmøtet 2011 - Tromsø

Bilder

Eksterne nyheter

Biokjemisk Interessegruppe (BIG) – NBS Oslo lokallag
Lokallag Bergen styre 2014 NBS
Vintermøte styre 2015 NBS
Ås styre 2014 NBS