Innkalling til generalforsamling for Norsk Biokjemisk Selskap 23-01-2016

Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 2. Styrets beretning. Se NBS-styrets beretning for 2015
 3. Den nye presidenten overtar
  Aurora Martinez overtar som president for NBS etter Arne Klungland.
 4. Hvordan skal vi gjøre det økonomisk lettere for master- og phd-studenter å delta på Kontaktmøtet?
  Prisen for deltakelse på Kontaktmøtet øker stadig, og det blir vanskeligere for yngre forskere å prioritere møtet. Dette spørsmålet ble diskutert på julemøtet til NBS-Bergen, som mente at én mulig løsning er at NBS deler ut noen få reisestipender for master- og phd-studenter for deltakelse på møtet.
  Forslag til vedtak: Generalsekretæren tar hensyn til Generalforsamlingens diskusjon av dette og formidler et forslag videre til neste års arrangør.
 5. Forum for undervisning
  Det er for tiden stor interesse for utvikling av bedre undervisningsmetoder innen biovitenskapene. Mange har spennende ideer og noen har erfaring. Opprettelse av et forum for undervisning vil kunne tjene som et innovativt senter hvor ideer og erfaring kan deles og videreutvikles. Ved å legge et slikt forum til NBS kontaktmøtene kan vi gi deltakere fra hele landet mulighet til å ta del i denne kompetanseutvikling. Winnie Eskild vil påta seg å organisere de første samlingene men vil arbeide for å rekruttere aktive deltakere fra hele landet som fremover kan overta ledelsen.
  Forslag til vedtak: Det opprettes et forum for undervisning som tildeles 2-3 timer ved hvert NBS kontaktmøte. I første omgang som prøveprosjekt for et eller to år.
 6. Arrangør av NBS Kontaktmøte 2018: Det er Oslo som står for tur!

Eventuelt.

Tid: lørdag 23. januar 2016 kl. 15:00

Sted: Clarion Hotel The Edge, Tromsø

Tom Kristensen, generalsekretær
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply