Build an online research community in the FEBS Network

https://www.febs.org/our-activities/the-febs-network/

Ny utgave av NBS-Nytt – Nr. 01/2018

Se NBS-Nytt online

Last ned

Innkalling til generalforsamling for Norsk Biokjemisk Selskap 2018

Tid: lørdag 20. januar 2018 kl. 18:00

Sted: Scandic Hafjell, Øyer

Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 2. Styrets beretning.
 3. Valg av president elect
  Valgkomiteen har innstilt Klara Stensvåg, Universitetet i Tromsø. Hun har
  sagt seg villig, men kan dessverre ikke være tilstede på generalforsamlingen.
  Det er ingen hindring for valg av henne!
 4. Valg av valgkomite
  Den sittende valgkomiteen består av Rune Male, Anne Simonsen, Marit
  Otterlei, Ole Morten Seternes, Sigve Håvarstein. Komiteen har vært
  uforandret i mange år, og flere av medlemmene ønsker nå avløsning. Forslag
  til nye medlemmer vil bli fremlagt for generalforsamlingen.
 5. Hvordan øke antall annonser i NBS-Nytt?
  De siste årene har NBS-Nytt hatt en eneste trofast annonsør: Pedro
  Consulting ved Bjørn Pedersen. Styret vil gjerne ha medlemmenes innspill på
  hva som kan gjøres for å bedre situasjonen. Vil det hjelpe å redusere
  annonseprisene (for tiden 5-10 000 avhengig av størrelse)? Eller bør
  NBS_Nytt kun utgis digitalt, for å redusere distribusjonsutgiftene?
 6. Hva skal vi gjøre for å øke antall deltakere på Kontaktmøtet?
  Antall deltakere på kontaktmøtet går stadig nedover. Styret trenger innspill
  fra medlemmene for hvordan dette kan forbedres eller håndteres. Prisen for
  å delta spiller opplagt en rolle, men den er det vanskelig å gjøre noe drastisk
  med. En reduksjon av omfanget av møtet (droppe lørdag) vil for 2019-
  kontaktmøtet kunne føre til en prisreduksjon på 1100-1500 kr, avhengig av
  romstørrelsen. En annen mulig løsning kan være å redusere størrelsen på
  møtet og undersøke om anvendelse av hoteller med mindre kapasitet kan gi
  lavere priser. Nok en mulighet er å gå over til kontaktmøter annethvert år.

  Andre forslag?

 7. Hvordan øke medlemstallet?
  Siste 2017-nummer av NBS-Nytt ble sendt ut i 668 eksemplarer, til alle som
  betalte kontingent i 2016, alle nye i 2017 og noen firmamedlemmer. Antall
  personer som har betalt kontingent for 2017 er 440. Medlemstallet er lavere
  for 2017 enn det var i 2016. Styret ønsker nok en gang å få innspill fra
  generalforsamlingen om tiltak for å øke medlemstallet. Et mulig tiltak kan
  være vervekampanjer med premier, både sentralt og lokalt.

  Orienteringssaker

 8. FEBS-delegat Winnie Eskild redegjør for aktiviteten i FEBS-styret.
 9. Rapporter fra lokallagene.
 10. Kontaktmøtet 2019: Arrangementskomiteen fra Trondheim forteller.
 11. Arrangør av NBS Kontaktmøte 2020: Det er Bergen som står for tur!

  Eventuelt.

  Blindern 22. desember 2017
  Tom Kristensen, generalsekretær

Ny utgave av NBS-Nytt – Nr. 04/2017

Se NBS-Nytt online

Last ned

Associate professor in Food Science – ref.no 17/02525

The Faculty of Chemistry, Biotechnology and Food Science (KBM) has a vacant permanent position as associate professor in food science. The candidate to be employed should be an expert in food chemistry and health effects of food.
We are looking for a candidate with deep knowledge and understanding of food chemistry, including how the food matrix and process-induced changes of raw materials and ingredients affect nutritional value, bioactivity and the content of health-promoting compounds.

The Faculty of Chemistry, Biotechnology and Food Science (KBM) employs about 160 people. KBM represents a broad range of scientific fields encompassing basic natural sciences such as chemistry, biochemistry, microbiology as well as the application of these towards food chemistry, technology and safety, biotechnology, bioprocessing and environmental issues. The Faculty is responsible for education, research and information within its remit. The Faculty has state-of-the-art analytical instruments and a small-scale pilot plant for processing of food. Additionally, KBM has a strong competence in enzymology, fermentation and biorefining.

Se annonsen

Associate professor in Food Science – Ref.no 17/02524

The Faculty of Chemistry, Biotechnology and Food Science (KBM) has a vacant permanent position as associate professor in food science with emphasis on nutrition and health. We are looking for a candidate with deep knowledge on the immune system, food allergy, nutrition and health. The candidate to be employed should have research interests in molecular mechanisms behind the effect of food on health and disease, in particular the diet’s interaction with the immune system (e.g. inflammation, food allergy or microbial interaction with the host).

The Faculty of Chemistry, Biotechnology and Food Science (KBM) employs about 160 people. KBM represents a broad specter of scientific fields within basic natural sciences such as chemistry, biochemistry, microbiology as well as the application of these towards food chemistry, technology and safety, biotechnology and environmental issues. The Faculty is responsible for education, research and information within its remit. The Faculty has state-of-the-art analytic instruments and a small-scale pilot plant for processing of food. For further information: https://www.nmbu.no/en/faculty/kbm

Se annonsen

2 positions: Associate professor, tenure-track, infection biology – Ref.no. 17/02033

NMBU invites applications for two tenure-track positions (six years) in infection biology. The positions are part of the University’s program for the recruitment of top researchers, which aims at recruiting internationally leading, early-career researchers with a high potential for NMBU:

 • Candidate 1 will be employed at the Faculty of Veterinary Medicine (VET), at present located at the Adamstua campus of NMBU.
 • Candidate 2 will be employed at the Faculty of Biosciences (Biovit) or the Faculty of Chemistry, Biotechnology and Food Science (KBM), depending on the candidate’s profile and research plan. Biovit and KBM are located on the Ås campus of NMBU.

Se annonsen

Ny utgave av NBS-Nytt – Nr. 03/2017

Se NBS-Nytt online

Last ned

Innleveringsfrister og utsendelsesdatoer for NBS-nytt i 2018

Følgende innleveringsfrister og utsendelsesdatoer er bestemt for NBS-nytt i 2018.

NBS-nytt nr.: Innleveringsfrist Utsendelsesdato
1 5. februar 26. februar
2 22. mai 11. juni
3 20. august 10. september
4 5. november 26. november
NBS-nytt